Oddělení paleoekologie
logo

Vedoucí

Jan Roleček

+420 541 126 218
jan.rolecek@ibot.cas.cz

Zástupce vedoucího

Markéta Fránková

+420 541 126 216 | +420 737 527 185
marketa.frankova@ibot.cas.cz

Vědečtí pracovníci

Přemysl Bobek

+420 777 477 785
premysl.bobek@ibot.cas.cz

Lydie Dudová

+420 541 126 223
lydie.dudova@ibot.cas.cz

Petra Hájková

+420 541 126 223
buriana@sci.muni.cz

Eva Jamrichová

+420 541 126 223
eva.jamrichova@ibot.cas.cz

Vlasta Jankovská

+420 541 126 216
vlasta.jankovska@ibot.cas.cz

Helena Svitavská Svobodová

+420 271 015 427 | +420 271 015 334
helena.svitavska@ibot.cas.cz

Eliška Rybníčková a Kamil Rybníček

Doktorandi

Kristýna Hošková

kristyna.hoskova@ibot.cas.cz

Anna Šolcová

+420 739 092 275
annapotuckova6@gmail.com

Markéta G. Soukupová

+420 271 015 420
Marketa.Svarcova@ibot.cas.cz

Techničtí a administrativní pracovníci

Zuzana Formánková

+420 541 126 217
zuzana.formankova@ibot.cas.cz

Jana Jiroušková

+420 541 126 223
jana.bozkova@atlas.cz

Eva Krauseová

+420 271 015 427 | +420 271 015 334
eva.krauseova@ibot.cas.cz

Irena Krausová

+420 271 015 334
irena.krausova@ibot.cas.cz

Martina Sadílková (sekretářka)

+420 530 506 742 | +420 541 126 231
martina.sadilkova@ibot.cas.cz