Oddělení paleoekologie
logo
Naše oddělení disponuje sbírkou trvalých pylových preparátů a sbírkou semen a plodů rostlin středoevropské flóry. Dále vlastníme sbírku profilů organických sedimentů, získaných během mnoha let paleoekologického výzkumu na Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.

Referenční pylová sbírka

Sbírka trvalých pylových preparátů vznikala od 60. let minulého století a zahrnuje přes 3 000 druhů středoevropské květeny. Pylová zrna jsou procesem acetolýzy zbavená buněčného obsahu, umístěná v glycerinovém médiu a jako trvalé preparáty vhodná pro pozorování ve světelném mikroskopu, nejčastěji při zvětšení 400x. Slouží jako srovnávací nástroj při determinaci (sub)fosilních pylových zrn. Využití sbírky pro určování nativních pylových zrn s buněčným obsahem, např. pro analýzu pylových alergenů nebo pylů v medu, je omezené.

Sbírka se nachází v Brně a v Průhonicích a je možné s ní pracovat pouze prezenčně. Pokud máte zájem o práci se sbírkou, kontaktujte Lydii Dudovou  (Brno) nebo Helenu Svobodovou Svitavskou  (Průhonice).

Sbírka semen a plodů

Sbírka semen a plodů cévnatých rostlin zahrnuje přes 4000 vzorků rostlin převážně středoevropské květeny, ale i jiných oblastí světa. Sbírka byla budována na brněnském pracovišti Botanického ústavu v posledních 50 letech. Zde se také v současnosti nachází. Snažíme se společně s Oddělením vegetační ekologie o její další rozvoj a využití pro vědecké i jiné účely. Sbírka slouží jako srovnávací materiál při determinaci recentních rostlinných zbytků ze vzorků půdy (živá semena, semenná banka) i subfosilních zbytků z organických sedimentů. Cílem je rekonstrukce druhového složení vegetace z obou zdrojů. Se sbírkou lze po dohodě prezenčně pracovat, kontaktujte Petru Hájkovou.

Sbírka rašelinných profilů z České a Slovenské republiky

Rašelinné profily odebrané v terénu během desítek let paleoekologických výzkumů jsou uskladněny na obou pracovištích Paleoekologického oddělení. Celkem máme ve skladu umístěno asi 200 rašelinných profilů, buďto ve formě monolitů v plechových krabicích nebo jako jednotlivé vzorky v plastikových sáčcích.
Na pracovišti v Brně jsou deponovány profily z lokalit: Bílé Karpaty, Podhůří Moravských Beskyd, Broumovsko, Českomoravská vrchovina, Železné hory, Žďárské a Jihlavské vrchy, Dolnomoravský úval a Záhorská plošina, Drahanská vysočina, Hrubý Jeseník a Kralický Sněžník, Jihočeské rybniční pánve, Krušné hory, Orlické hory, Oravská kotlina, Polabí, Posázaví, Rychlebské hory, Liptovská kotlina, Spišská kotliny, Vysoké a Belanské Tatry. Na pracovišti v Průhonicích jsou profily ze Šumavy, z Krkonoš, z Jizerských hor, ze Strážnického Pomoraví, z Dolnomoravského a Dyjsko-svrateckého úvalu. Některé lokality, ze kterých byly sedimenty odebrány, již dnes neexistují.