Oddělení paleoekologie
logo

Prohlášení o přístupnosti

Oddělení paleoekologie Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.ibot.cas.cz/paleolab.

STAV SOULADU

Tato stránka je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkami uvedenými níže.

  • Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office).
  • Komponenty třetích stran použité na webu nemusí splňovat podmínky o přístupnosti (např. Twitter, Youtube apod.)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 16.6.2021

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – Lenka Hubáčková (IČO 07951825). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Oddělení paleoekologie v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat správce obsahu (viz kontakty níže). Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz).

Kontakty na správce obsahu

Lydie Dudová: lydie.dudova@ibot.cas.cz | +420 541 126 223

Petra Hájková: buriana@sci.muni.cz | +420 541 126 223