Oddělení paleoekologie
logo

O nás

Oddělení paleoekologie se zabývá výzkumem dlouhodobé dynamiky vegetace a přírodního prostředí. Zaměřujeme se zejména na období pozdní doby ledové a holocénu, tedy posledních 15 tisíc let. Využíváme komplexní paleoekologický přístup zahrnující více typů analýz (multi-proxy). Náš tým tvoří paleoekologové specializovaní na analýzu pylu a nepylových objektů, makroskopických zbytků rostlin, uhlíků, rozsivek a fytolitů. Tyto objekty nacházíme nejčastěji v organických sedimentech – unikátních přírodních archivech. Zároveň disponujeme rozsáhlým souborem dat z monitoringu současného pylového spadu, který využíváme pro přesnější interpretaci fosilního pylového záznamu. Vzorky určené k analýzám jsou připravovány v našich laboratořích. Při determinaci využíváme naše sbírky pylů a semen jako srovnávací materiál.

Paleoekologický výzkum má na Botanickém ústavu nepřetržitou šedesátiletou tradici. Jako samostatné oddělení fungujeme až od roku 2021 na pracovištích v Brně a Průhonicích. Náš interdisciplinární výzkum je zaměřen i na propojení paleoekologických záznamů s údaji o recentních ekosystémech, přičemž spolupracujeme zejména s Oddělením vegetační ekologie (BÚ AV ČR), Ústavem botaniky a zoologie PřF MU a Katedrou botaniky PřF UK. Mezioborovou spolupráce rozvíjíme rovněž s archeology a historiky z univerzit i Akademie věd.