Oddělení paleoekologie
logo

AKCE PRO VEŘEJNOST

Každým rokem (vždy první středu v listopadu) pořádá brněnské pracoviště Botanického ústavu Den otevřených dveří. Akce je určena především pro středoškoláky (celá třída se objednává předem), ale i pro jednotlivce všech věkových kategorií (bez objednání). Účastníme se rovněž dalších akcí jako Veletrh vědy (Praha), Vědecký trek (Průhonice) a Dny elektronové mikroskopie (Brno).

NA LOUKU VIRTUÁLNĚ

Rozšiřte si své znalosti rostlin během virtuální procházky druhově nejbohatší loukou na světě! Můžete si ji stáhnout jako soubor ve formátu PPSX  nebo PDF  (ten druhý nezobrazuje popisky s názvy druhů rostlin, jen internetové adresy s informacemi o druzích), nebo se podívat sem

DOKUMENTÁRNÍ FILM

Zelené plíce.
Dokumentární film o tom, jak vypadá obnova lesa po kůrovcové kalamitě na Šumavě. Helena Svitavská Svobodová mluví o svých výzkumech a o pozdně glaciálním a holocéním vývoji šumavské přírody. Ke shlédnutí zde
Zelené plíce - dokument

POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY

Cestování skrze prameny západočeského lázeňského trojúhelníku až do doby ledové I.Chcete se dozvědět o tom, co žije v minerálních pramenech v oblasti nejznámějších českých lázeňských měst a jak se biota těchto pramenů a jejich okolí vyvíjela od doby ledové? Přečtěte si náš článek v časopise Arnika.
Jsou požáry součástí dlouhodobého vývoje lesa? Požár v Českém Švýrćarsku vyvoval diskusi mezi odborníky, ochranáři i laickou veřejností. Přemysl Bobek z našeho týmu, který se požáry v období Holocénu zabývá, nás ve svém čláku uvádí do širšího kontextu této problematiky. Search Publications | ResearchGate
Pylové depozice na Šumavě a v Krkonoších za posledních 21 let. Kolegyně Helena Svitavská Svobodová se již přes dvě desítky let věnuje analýze pylového spadu v našich nějvětších národních parcích. O výsledcích jejího výzkumu se dočtete v časopise Botanika 9: 6-8.
Stromy formují šumavskou krajinu. Článek přináší informace o vlivu klimatu na stromy i o jejich vývratové dynamice. Živa – Stromy formují šumavskou krajinu (Pavel Šamonil, Jonathan D. Phillips, Přemysl Bobek, Pavel Daněk) (avcr.cz)
Pestrá minulost druhové rozmanitosti. Jak se utvářela druhová bohatost středoevropské krajiny po skončení poslední doby ledové? Vystačíme si při prognózách budoucnosti naší přírody s představami o závislosti jejího vývoje na klimatických změnách a lidském působení? Nejen o tom je článek kolegy Jana Rolečka a spoluautorů. Pestrá minulost druhové rozmanitosti - Časopis Vesmír (vesmir.cz)
Pylové depozice na Šumavě a v Krkonoších za posledních 21 let. Díky Heleně Svitavské Svobodové víme mnohem více o současné pylové sedimentaci v našich hraničních pohořích. Anotace článku, vyšlého v časopise Botanika 2021/1 k přečtení zde
Divoká ale ne tak docela… Šumava v mladém pravěku. Přírodní archívy vydávají svědectví o pašeráckých trasách přes šumavská pohoří, jak se můžete dočíst v článku, jehož spoluautorem je Přemek Bobek, zde
Kulturní, a přesto cenné. Pokud chcete poznat překvapivou historii ekosystému karpatských travertinových slatinišť, označovanou jako reliktní, přečtěte si článek v časopise Vesmír 2020/12, kde se s vámi Michal Horsák a Petra Hájková podělí o výsledky svých nejnovějších paleoekologických výzkumů v Západních Karpatech. Začátek článku zde
Budoucnost našich lesů: bude v nich mít své místo i smrk?. Pokud vás zajímá, jak je to se smrkem, proč lesy s dominancí smrku plošně odumírají, jak by se mělo hospodařit v budoucnosti a co se o problematice rozšíření smrku ví, přečtěte si článek v časopise Živa 2021/2, na kterém se podílela Petra Hájková. PDF dostupné zde
Víme, kolik bylo smrku v našich lesích před intenzifikací hospodaření?  Tento článek je zaměřený na paleoekologické poznání minulého rozšíření smrku. Kolik ho v našich lesích vlastně bylo, byl všude nebo jen někde a jsme vůbec schopní to současnými metodami poznat? Přečtěte si článek Petry Hájkové v časopisu Botanika 2020/1. Ke stažení zde
Oheň v naší krajině. O roli požárů ve vývoji přírodního prostředí během holocénu psal Přemek Bobek s Martinem Adámkem v článku pro časopis Živa 2020/5. Fotky z článku dostupné zde
Rok českých pralesů IV. Narušením k dynamice. Jakou roli hrály disturbance ve vývoji vegetace, kterou dnes označujeme jako pralesní? Článek z časopisu Živa 2018/4, na kterém se podílel Přemek Bobek je jako PDF ke stažení zde

POPULARIZAČNÍ VIDEA

V rámci aktivity Věda na doma  jsme během jarního lockdownu 2020 ve spolupráci s Odborem audiovizuálních technologií AV ČR připravili videa a také prezentace:

Co kvete na jaře (deset běžných druhů jarní květeny),
Pylová detektivka (co tvoří dominantu pylového spadu) a 
Rostliny a jejich pyl (jak vypadají pylová zrna běžných jarních rostlin).
Tato a další videa a edukační materiály najdete na webu Botanického ústavu pod záložkou Veřejnost/Vzdělávání.

EXKURZE

Vědci z našeho týmu příležitostně pořádají exkurze pro veřejnost. Na zajímavá místa můžeme zavítat ale i sami. Zde je tip naší kolegyně Petry Hájkové, která pro web Českého svazu ochránců přírody vypracovala přírodovědně zajímavá místa okolí Hluku na Uherskohradišťsku.